Από 12 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τον νέο αναπτυξιακό νόμο

  • Posted by admin
  • On 7 Οκτωβρίου 2016
  • 0 Comments
Από τις 12 Οκτωβρίου, επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για επενδυτικά τους σχέδια, διεκδικώντας την παροχή φορολογικών απαλλαγών και χρηματοδοτικών ενισχύσεων από τον νέο αναπτυξιακό νόμο, συνολικού προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ. Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Α.Ν.) αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις […]
Read More