Από 12 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τον νέο αναπτυξιακό νόμο