Σχετικά με εμάς

Η Group Up A.E. στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών και φορέων, όπως ελληνικά και διεθνή  Πανεπιστήμια, δημόσιους οργανισμούς και επιμελητήρια, ΜΚΟ, έχει υλοποιήσει μια πλειάδα έργων, τα οποία εντάσσονται στα θεματικά πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του πολιτισμού, της ανεργίας, της νεανικής επιχειρηματικότητας, της υγείας, της πληροφορικής, της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Στηριζόμενη στην μακροχρόνια εμπειρία της και στις ανάγκες της αγοράς, η Group Up Α.Ε., παρέχει επίσης μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών συβουλευτικής για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σκοπό την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών, καθώς και την ανεύρεση χρηματοδότησης.

Στην Group Up Α.Ε., δίνοντας σημασία στην λεπτομέρεια και στην πραγματική αξία της έρευνας, παράγουμε υψηλής ποιότητας δεδομένα και υπηρεσίες. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας εγγυώνται τα υψηλού επιπέδου, μετρήσιμα και σαφώς καθορισμένα αποτελέσματα των προϊόντων μας.

Η Group UP Α.Ε. αξιοποιεί μια πληθώρα τεχνικών συμβουλευτικής και έρευνας με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας και την βελτίωση του εταιρικού προφίλ των πελατών της. Ειδικότητά μας η ικανοποίηση του πελάτη, η εφαρογή καλών πρακτικών, η διάδοση των αποτελεσμάτων, η επιτυχής ολοκλήρωση απαιτητικών και σύνθετων έργων.

Προτεραιότητες

  • Ολοκληρωμένες λύσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο

  • Υποστήριξη πελατών στη λήψη αποφάσεων

  • Ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας

  • Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φορέων

  • Δημιουργία ενός αποδοτικού δικτύου εταίρων

Στόχοι

  • Διάδοση στρατηγικών ανάπτυξης

  • Ψηφιακή ολοκλήρωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

  • Ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας

  • Βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία

  • Συμβουλευτική για startup επιχειρήσεις

Γνωρίστε την ομάδα μας

Νάνσυ Τρυφωνοπούλου
Υπεύθυνη Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων