Υπηρεσίες

Εξειδίκευση

ΕΣΠΑ, Επιχειρηματικότητα
50%
Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Πολιτικές
30%
Ενέργεια & Περιβάλλον
20%