Συνεργαζόμενοι Φορείς

20%
Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα
30%
Δημόσιες Υπηρεσίες
15%
ΜΚΟ
35%
Ιδιωτικοί Φορείς

Όνομα/ Επωνυμία (υποχρεωτικό)

Πόλη (υποχρεωτικό)

Τηλέφωνο επικοινωνίας (υποχρεωτικό)

email (υποχρεωτικό)

Θέμα

Το μήνυμά σας

Τα στοιχεία μας :

Επωνυμία (ελληνικά) Group Up Ανώνυμη Εταιρεία Ερευνών & Συμβούλων
Full legal name (latin characters) Group Up S.A. Research & Consulting
Acronym, if applicable Group Up S.A.
PIC 933326338
National ID number, if applicable 008468501000-01-10-2012
VAT number 998104983 – A’ TAX REVENUE OFFICE OF PATRAS
Department CHAMBER OF LABOUR AND INDUSTRY OF ATHENS(253280/23-07-2014 Transfered at the Chamber of Labour & Commerse of Patras)
Public body NO
Private entity YES
Non-profit NO
Legal address 4 PANTANASSIS STR.
Postal code 26221
City PATRAS
Country GREECE
Region ACHAIA
Web site www.groupup.gr
Email groupup@groupup.gr
Telephone +302610450701