Συνεργαζόμενοι Φορείς

20%
Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα
30%
Δημόσιες Υπηρεσίες
15%
ΜΚΟ
35%
Ιδιωτικοί Φορείς

  Όνομα/ Επωνυμία (υποχρεωτικό)

  Πόλη (υποχρεωτικό)

  Τηλέφωνο επικοινωνίας (υποχρεωτικό)

  email (υποχρεωτικό)

  Θέμα

  Το μήνυμά σας

  Τα στοιχεία μας :

  Επωνυμία (ελληνικά) Group Up Ανώνυμη Εταιρεία Ερευνών & Συμβούλων
  Full legal name (latin characters) Group Up S.A. Research & Consulting
  Acronym, if applicable Group Up S.A.
  PIC 933326338
  National ID number, if applicable 008468501000-01-10-2012
  VAT number 998104983 – A’ TAX REVENUE OFFICE OF PATRAS
  Department CHAMBER OF LABOUR AND INDUSTRY OF ATHENS(253280/23-07-2014 Transfered at the Chamber of Labour & Commerse of Patras)
  Public body NO
  Private entity YES
  Non-profit NO
  Legal address 4 PANTANASSIS STR.
  Postal code 26221
  City PATRAS
  Country GREECE
  Region ACHAIA
  Web site www.groupup.gr
  Email groupup@groupup.gr
  Telephone +302610450701